Stiftelsen Johan Forsemans donation till Drothems församling

Donationsfonder för personer boende i Kungälvs kommun

Sociala myndighetsnämnden förvaltar tre donationsfonder som är avsedda för olika sociala ändamål för personer boende i Kungälvs kommun:

  • Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för handikappade inom Kungälvs stad
  • Sölve och Hilma Bergers fond till sjukvårdsbidrag för personer bosatta i Marstrand
  • Samfond för behövande i Kungälvs kommun

Enskilda personer har rätt att söka medel ur fonderna och Sociala myndighetsnämnden bedömer vilka som skall få bidrag och hur stora dessa skall bli. Vissa år ger fonderna utdelning, andra år inte.

Ansökan lämnas senast den 30 april.

Ansökningsblankett

Kontakt för ansökningsblankett
Kundcenter, tel 0303 23 80 00

Adress: Arbetsliv och stöd, Kungälvs kommun, Stadshuset, 442 81 Kungälv

Stiftelsen syskonen Lindstedts minne

Ändamål: Att betala ut hyresbidrag till behövande familjer och kvinnor.
Sökanden: Ska vara bosatt inom Härnösands domkyrkoförsamling och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senast taxerade inkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Särskilda ansökningsblanketter finns att få via kontaktpersonen. Kommunen annonserar i slutet av mars i lokaltidningen samt på hemsidan om att hyresbidrag går att söka ur denna stiftelse. Under april månad behandlas ansökningarna för hyresbidrag och under juni månad betalas beviljade bidrag om max 2 000 kr ut.

 

Stiftelsen Bäckerströmska fonden

Stiftelsen Bäckerströmska fonden
Prästvägen 1 Arby- Hagby församling
388 32 Ljungbyholm
0480-77 04 00

Utdelning ur fonden skall ske i första hand till behövande i Hagby församling, i andra hand till behövande i Alby församling och i tredje hand till behövande i Halltorps och Voxtorps församlingar.

Total förmögenhet :  1,531,330 kr

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-bckerstrmska-fonden/