Svensk Tandräddning Stiftelse

Logo

 

För att ansöka om bidrag använder du dig av ansökningsblanketten nedan.
För att vi ska kunna hantera din ansökan snabbast möjligt är det viktigt att du fyller i och bifogar samtliga uppgifter.

 

Ansökningsblankett Svensk Tandräddning>>

 

För att styrelsen och dess specialistenhet ska kunna fatta beslut om ev. bidragsstöd så krävs det att samtliga dessa dokument bifogas ansökan;

- Intyg av hyresspecifikation
- Intyg från försäkringskassan (vid ev. bidrag)
- Intyg från kronofogden (vid ev. betalningskrav)
- Intyg från skatteverket (uppgifter om bidragssökandes årsinkomst)
- Journalanteckningar från tandläkare/läkare/psykolog
- Röntgenbilder (gärna på cd-skiva)
- Kostnadsförslag från tandläkare (ska vara baserat på Försäkringskassans referensprislista)

 

Ansökan skickas sedan till;

Svensk Tandräddning
Gruvgatan 8
421 30 Västra Frölunda

 

Akut hjälp / hjälp med kostnadsförslag >>

 

http://tandraddning.se/om-oss/hur-soker-man-bidrag/

 

 

Håll efter tandsten med tandskrapa!

Stiftelsen Carsten Herman Lührs och Carolina Helena Lührs minne

Stiftelsen Carsten Herman Lührs och Carolina Helena Lührs minne
Ekonomiavdelningen Landskrona Kommun
261 80 LANDSKRONA
0418-47 00 50

Stiftelsens ändamål är att nio tiondelar av stiftelsens årliga avkastning skall varje den 6 juni, min moders födelsedag, i poster om högst en femtedels basbelopp, utdelas till behövande änkor eller ogifta döttrar efter borgare eller tjänstemän, som varit i Landskrona mantalsskrivna under minst tio år. Minst en tiondel av stiftelsens årliga avkastning skall läggas till kapitalet.

Total förmögenhet :  20,911,426 kr

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-carsten-herman-luhrs-och-carolina-helena-luhrs-minne/
 
 

Stiftelsen Erik Sätherstens Hjälpfond

Stiftelsen Erik Sätherstens Hjälpfond
Sågstigen 1 Anders Wiklund
181 47 Lidingö

Ändamålet är att lämna bidrag åt behövande personer folkbokförda i Stockholm, särskilt inom arbetsklassen, samt dessutom att verka, i mån av tillgång, även för andra välgörande ändamål, synnerligast för behövande barns vård, uppfostran och skolgång.

Stiftelsen Ann och T.E. Björlings Understödsfond för Sverige

Institutioner och Stiftelser SEB Enskilda Banken
106 40 STOCKHOLM
08-763 50 00

Stiftelsens ändamål är, att ur deras nettoinkomst utbetalas en del åt en eller flera i knappa omständigheter varande bildade äldre personer s.k. pauvres honteux, företrädesvis sådana som haft sin inkomst på affärsmannabanan, under envars livstid som understöd såvida understödet till följd av understödstagarens förändrade förmögenhetsförhållanden eller andra skäl prövas böra indragas, samt att andra delen av nettoinkomsten tilldelas en eller flera personer, som avlagt studentexamen eller innehava annan högskoleutbildning och vilka utan eget förvållande förlorat sin anställning och till följd därav varit utan inkomst under minst tre månader och råkat i ekonomiskt betryck, och åtnjutes understödet så länge detta betryck fortgår.

Ovan nämnda understöd tilldelas företrädesvis personer med svenska språket som modersmål samt familjeförsörjare framom andra.

Total förmögenhet :  43,861,410 kr

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-ann-och-t-e-bjrlings-understdsfond-fr-sverige/

Stipendium ur Alma Jonssons stiftelse

Du som är student på heltid och bosatt i Umeå kan söka stipendium från Alma Jonssons stiftelse.

Enligt stadgarna i Alma Jonssons stiftelse delas stipendium ut till
"mindre bemedlade, studiebegåvade, nyktra och skötsamma studerande ungdomar, bosatta inom Umeå stads-, Ålidhems, Umeå Marias, Tegs, Umeå lands- och Tavelsjö församlingar, att av dem användas för vidareutbildning."

Stipendiemottagaren
- får högst fylla 26 år under 2015
- måste studera på heltid
- kan endast beviljas stipendium en gång

Sökanden som är ideellt engagerade har prioriterats när stipendierna har fördelats de senaste åren.

 

Så här gör du för att söka stipendium

Fyll i ansökningsblanketten (finns också att ladda ner längst ner på den här sidan)

Bifoga aktuellt intyg från pågående utbildning som visar hittills avklarade studiepoäng eller hittills godkända studieresultat.

Bifoga personbevis som visar var du är skriven.
Personbevis beställer du hos Skattemyndigheten

Skicka ansökan till postadress:
Alma Jonssons stiftelse
Umeå pastorat
Box 525
901 10 Umeå

eller

Sista ansökningsdag: 30 april

Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Endast de sökanden som beviljas stipendium kommer att meddelas.

Stipendierna överlämnas vid kyrkofullmäktiges sammanträde i slutet av maj månad.

 

Frågor?
Kontakta Anneli Brage på telefon 090-200 26 34 eller

 

Dr och fru Karl Graméns donationsstiftelse

Stiftelser

 Stipendier och bidrag finns att söka

Dr och fru Karl Graméns donationsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att utge bidrag till åldringar, föräldralösa barn, ensamstående mödrar, långvarigt sjuka, barn med läs- och skrivsvårigheter eller sammanslutningar av alkoholskadade personer (ex. länkförening).

Sökande ska vara bosatt i och förening ska vara verksam i Vänersborgs kommun.

Ansökan kan ske under perioden januari till april och utdelning sker en gång per år.

Särskild blankett krävs. Ladda ner blanketten direkt från vår hemsida här nedan, eller hämta den i kommunhusets information eller beställ den på tfn 0521-72 13 14 alt. 72 14 64.

OBS! Sista ansökningsdag är 30 april.

Ladda ner ansökningsblankett.PDF (pdf, 94 kB)


 

Ellen och Knut Petrés stiftelse

 Målgruppen för stiftelsen är behövande barn, kvinnor och pauvres honteux (fattiga som sett bättre dagar).

Du som söker ska vara bosatt i Vänersborgs kommun.

Ansökan kan ske under perioden maj till september och utdelning sker en gång per år.

Ansökningsblankett finns att hämta i kommunhusets information, Sundsgatan 29, Vänersborg eller kan laddas ner här.

AnsökningsblankettPDF (pdf, 97.9 kB)

Vill du veta mer kan du ringa Anne Elfving tel; 0521-72 13 14,
72 14 64. Vill du e-posta är adressen  anne.elfving@vanersborg.se

Välkommen med din ansökan senast 30 september.

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Stiftelsen A. G. Sohlbergs och Maria Sohlbergs fond för pauvres honteux

Pauvres honteux i Helsingborg

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev