Stiftelsen Ando Gabriel Wikströms Minne

Stiftelsen Ando Gabriel Wikströms Minne

Ändamål:

Stödja Svenska Kyrkans strävan inom Sundsvalls Gustav Adolf församling att via diakonissa eller annan personal med likartad livstidsinställning och utbildning lämna bistånd till och omvårdnad åt innevånare i Sundsvalls Gustaf Adolf församling.

Vem kan söka:

Enskilda personer folkbokförda i Sundsvalls Gustav Adolfs församling

Ansökan:

Skriftlig ansökan till diakonen. Bifoga lämpliga bilagor som styrker ansökan

 

Stiftelsen Ando Gabriel Wikströms Minne
Sundsvalls Gustav Adolf församling
box 222
85 104 Sundsvall
tel 060-5310100
Camilla Sellberg
eller
Nordea Stiftelseadm, G 273
105 71 STOCKHOLM
08-57942822
802405-9290
Posted in Fonder & Stipendier.