Bidrag från Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation

Bidrag från Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation

Boende inom Långaryds, Färgaryds och Femsjö församlingar kan söka medel enligt testamentets föreskrifter ur stiftelsen.
Testamentets huvudsakliga syfte är att behövande lytta, invalider eller sjuka erhålla vård, att de därigenom få hjälp till självhjälp.

Ansökningshandlingar kan rekvireras från
Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation,
c/o Aino Larsson Landeryds Hälghult 102 31494 Landeryd
Via E-post:  Skriv av E-post adressen  eller kan hämtas här
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda innan angivna datum 

OBS! Endast ansökan på blankett mottages.

http://henoch.se/

ANSÖKNINGSBLANKETT

 

Ansökningsblankett.pdf (download) 412.65 KiB

 

Ladda ner blanketten på länken ovan

och spara den på hårddisken

fyll i blanketten på datorn.

OBS! det går inte att spara data som anges i den
men skriv ut den ifyllda blanketten för att få en pappers kopia

och skriv sen under blanketten.

 

Blanketten skickas med post till:

Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation
c/o Bo Lindblad Box 4 314 21 Hyltebruk

OBS! Endast ansökan på blankett mottages

 

Välkommen med Er ansökan

 Datum för 2016:

senast

senast

senast

senast

2016-02-12

2016-05-13

2016-08-11

2016-11-11

 

www.henoch.se

 

för att öppna och skriva ansökningsblanketten skal Adobe reader vare installerad på datorn

http://get.adobe.com/se/reader/

 

OBS!

 

Enbart Boende inom Långaryds, Färgaryds och Femsjö församlingar kan söka medel enligt testamentets föreskrifter

Posted in Fonder & Stipendier.