Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom

Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom
Box 22
Örkelljunga kommun
286 21 Örkelljunga
0435-550 00

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag ur tillgångarnas avkastning främja behövande barn- och ungdom, avseende sådana ändamål och behov, som stat eller kommun inte skall tillgodose med utdebiterade medel. Bidragstagarna skall vara folkbokförda i Örkelljunga kommun.Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet.

Posted in Fonder & Stipendier.