Emil Olssons fond

Emil Olssons fond

Emil Olssons fond utlyses årligen i januari.

 
  • Fondens ändamål är att främja vården av behövande äldre eller sjuka, i Skåne födda och bosatta bildkonstnärer.
  • Ändamålet skall förverkligas genom utdelande av kontanta bidrag eller på annat lämpligt sätt.
  • Bidragen utdelas efter ansökan eller på styrelsens eget initiativ.
  • För verksamheten äger styrelsen rätt att ta i anspråk den årliga avkastningen av fondens kapital och om så skulle befinnas lämpligt även kapitalet.
  • Styrelsen äger också rätt att till kapitalet lägga ett eller flera års ränteavkastning eller delar därav.
 

Konstnären bakom stipendiefonden

 

Emil Olsson, 1890- 1964, målade landskap, ofta åkrar och med arbetsfolk, samt utsökta blomsterstycken, humoristiska bondeskildringar och porträtt. Det är ett måleri med influenser från Cézanne och van Gogh.

 
 
 Kontakta oss
Posted in Fonder & Stipendier.