Stiftelsen Grevinnan Monica Wachtmeisters Stipendiefond

Ändamål:

Beredande av bostad eller bostadshjälp åt studerande vid universitetet i Uppsala, främst sådana som tillhöra eller tillhört den teologiska fakulteten.

Stipendium må jämväl förnyss nämnt eller annat ändamål tilldelas studerande vid Fjellstedska skolan i Uppsala.

Stiftelsen Grevinnan Monica Wachtmeisters Stipendiefond
Kragh
Henrikbergsvägen 19
13 667 Vendelsö
tel 08-777 2930

 

Posted in Fonder & Stipendier.