Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse för Boxholm

Stiftelsenamn:

Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse för Boxholm

Organisationsnummer: 823000-3769
c/o Adress:  
Adress: Svärdsvik Solängen
Postnummer: 590 14
Ort: Boxholm
Telefonnummer: 0142-30026
   
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Boxholm
Ändamål:

Stiftelsens uteslutande ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, ge bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta.

 

Bidragsberättigade skall i första hand vara personer som varit anställda vid gamla Boxholms AB samt deras familjemedlemmar.

Som förut anställda vid Boxholms AB räknas personer enligt bilagda förteckning jämte de som på annat sätt visar sig ha varit anställda vid bolaget.

Bidragsberättigade skall i andra hand vara personer stadigvarande bosatta i Boxholms kommun samt deras familjemedlemmar.

När bidrag utgår i form av studiestipendier krävs inte att läroanstalten ligger inom Boxholms kommun.

År: 2014
Tillgångar: 121.635.179 kr
Posted in Fonder & Stipendier.