Adolf Lindgrens Stiftelse för studerande och behövande

Stiftelsenamn:

Adolf Lindgrens Stiftelse för studerande och behövande

Organisationsnummer: 875001-1838
c/o Adress:  
Adress: Olaigatan 17 B
Postnummer: 703 61
Ort: ÖREBRO
Telefonnummer: 019-611 86 44
Fax: 019-611 19 67
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Örebro län
Säte: Örebro
Ändamål:

Utdrag från stiftelseförordnande:§ 1Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd

1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till utbildning genom studier eller studieresor eller på annat sätt till förkovran i det yrke eller levnad skall de valt.

I 1 § 1) angivna personer, som tidigare fått understöd, kan - även efter flyttning från Örebro - komma i fråga för ytterligare understöd.

2) till i § 10 närmare angivna personer som på grund av ålder eller sjukdom eller eljest svåra omständigheter har svårt att försörja sig och de sina.§ 10Understöd, som avses i § 1 mom 2) skall utgå)

i första hand till personer, som härstammar från donators föräldrar)

i andra hand till personer eller avkomlingar eller eljest nära anhöriga personer, som varit i donators eller Aktiebolagets Pehrson & Lindgrens tjänst och därvid utfört ett gott arbete)

i tredje hand till personer, som i Örebro kommun idka eller idkat handel eller hantverk eller till sådan persons änka och oförsörjda barn

År: 2014
Tillgångar: 211.040.678 kr

 

Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond

För vad kan man söka:

Bidrag till barn och ungdomar med långvarig sjukdom / funktionsnedsättning för vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder.

Stiftelsen kan lämna anslag för forskning och utvecklingsarbete gällande barn och ungdom med sjukdom/ funktionsnedsättning samt till deltagande eller arrangerande av konferens med samma ämne.

Ansökan skall senast den 10 mars insändas till stiftelsens sekreterare. Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad

 

För vad kan man inte söka:

Bidrag utgår inte till ändamål som regelmässigt tillgodoses av allmänna medel.

 

Vem kan söka:

Barn och ungdomar som är under 25 år.

Forskare med projekt inom områden som avser barn och ungdom med sjukdom / funktionshinder verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän.

Forskargrupper / deltagare från Göteborg eller Bohuslän

 

Ändamål   Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond har till ändamål att ge bidrag till barn och ungdomar med sjukdom eller funktionshinder samt understödja medicinsk forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionshinder.

Av det för utdelning tillgängliga beloppet utdelas 2/3 som bidrag till barn och ungdomar, samt 1/3 till forskning.

 

Bidrag till barn/ungdom  
Bidrag kan sökas av barn och ungdomar med sjukdom eller funktionshinder som är under 25 år och bor i Göteborg eller Bohuslän.

Till barn och ungdomar ges antingen helt eller halvt bidrag (5 000 kr respektive  2500 kr) till vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder. Bidrag utgår inte till ändamål som regelmässigt tillgodoses av allmänna medel.

Bidrag lämnas som regel högst 3 gånger till samma barn/ungdom.

Bidrag kan också sökas av grupper av barn som faller inom stiftelsens ändamål.

Blankett "Ansökan om bidrag till barn och ungdomar med sjukdom/funktionshinder"

Blankett "Ansökan om bidrag till grupper"

Ansökan skall senast den 10 mars insändas till stiftelsens sekreterare. Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad.

Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond
 
Lotta Vesterlund
Regionhabiliteringen
Box 21062
418 04  GÖTEBORG
 info@pettersilfverskioldsminnesfond.se
Telefonförfrågningar: 0790-12 98 90 

http://www.pettersilfverskioldsminnesfond.se/

Fond för att förbättra kontroll av stall, transporter, personlig vård av djur m.m.

Stiftelsen Ellen Antonius Gun-Britt Bergströms Minnesfond
Virkesvägen 10
Djurskyddet Sverige
120 30 STOCKHOLM
08-688 28 33

Org. Nr: 802426-4429

Avkastningen skall användas till djurens bästa. 50 % av avkastningen skall användas till att förbättra djurens livsbetingelser, bl.a. till bättre kontroll av stall, transporter, personlig vård m.m. 50 % av avkastningen skall tillfalla Nordiska Samfundet mot plågsamma djurförsök så länge denna organisation bedrivs seriöst.

Stiftelsen Anna Bondes fond

Stiftelsen Anna Bondes fond

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: Helena Linder Magnusson, tel 0470-430 07
Utdelningsbart i år: 21 975 kr

Stipendier för resor och rekreation till i Växjö kommun bosatta personer med funktionshinder. Utdelning sker enligt speciella utdelningsprinciper. Sökande ska vända sig till sin handikappförening/organisation som föreslår stipendiater till omsorgsförvaltningen.
Ansökan görs senast 31 mars.

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här

http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Alida Holmqvist Stiftelse

Alida Holmqvist Stiftelse

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att ge bidrag till i Helsingborg bosatta, behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade kvinnor med företrädesrätt för fd kontors- och affärsanställda i Helsingborg.

att ansöka

Sista ansökningsdag den 30 april.

Utdelningsförfarandet handhas av Föreningen FVO som också tillhandahåller ansökningsblankett. Deras telefon är 08-411 33 31, telefontid måndag till fredag 10-12, onsdagar även 13-15.

Adress: Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm.

A W Hagstens stiftelse

Stiftelsenamn:

A W Hagstens stiftelse

   
c/o Adress: Vadstena kommun
Adress:  
Postnummer: 592 80
Ort: VADSTENA
Telefonnummer: 0143-15000
Fax: 0143-15190
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: Marie Hillman
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Vadstena
Ändamål: Stiftelsens avkastning skall, sedan fem procent därav lagts till kapitalet, årligen utdelas till Vadstena stad bosatta fattiga änkor och barn efter därstädes avlidna personer med företrädesrätt för behövande änkor och barn efter magistratspersoner och handlande.