Påverkar fonder mitt försörjningsstöd och mina avbetalningar till kronofogden?

Tyvärr har detta ändrats över tid och nu heter det BÖR inte räknas som inkomst, det beror alltså helt på i vilken kommun du bor i och vilken handläggare du har. Du måste fråga din handläggare vilka regler som gäller för just dig!

"Medel från stiftelser är skattefritt och räknas inte som inkomst. För dig som har försörjningsstöd innebär detta att socialtjänsten inte får göra något avdrag för den gåva som du har beviljats från SOCIALA stiftelser."

"Om du/ni har skuldsaneringsavtal bör du kontakta din handläggare på Kronofogden innan du söker, om du skulle beviljas ett större belopp kan det påverka ditt avtal."