Karin Karlssons stiftelse

Karin Karlssons stiftelse grundades i augusti 1994 i enlighet med framlidna Karin Karlssons önskemål.
Karin Karlsson levde sitt liv som ogift, men hade en stark känsla för barns levnadsvillkor. Hennes önskan i testamentet var att kvarlåtenskapen skulle ombildas till en stiftelse som stöd för barn och ungdom med funktionsnedsättning.
Stiftelsen har sitt säte i Tällberg i Dalarna och dess styrelse består av tre ledamöter med Yvonne Edwards som ordförande.

Stiftelsen har till ändamål att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdom upp till 23-års ålder med funktionsnedsättning och hemmahörande inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde. Där samhället inte träder emellan, lämnas bidrag till hjälpmedel, företrädesvis datateknisk utrustning samt till kostnader för förströelse för barn och ungdomar som är inlagda på sjukhus inom samma område.

Ansökan

Det är viktigt att ansökan är ifylld på ett tydligt och korrekt sätt.
Alla begärda uppgifter skall vara ifyllda för att Stiftelsen skall kunna göra rätt bedömning.
En ofullständig ansökan kommer ej att behandlas och återsändes.
De intyg/utlåtande som krävs i förekommande fall är från skola, läkare, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast, leg. psykolog.
Alla intyg skall vara underskrivna och daterade.

Ladda ner Bidragsansökan här:

Barn under 18 år
Ungdomar mellan 18-23 år
Skolintyg

http://www.karinkarlssonstiftelse.se/

Frågor angående stiftelsen och bidragsansökan besvaras av Yvonne Edwards: 
 
 Karin Karlssons Stiftelse 
 Box 160 
 793 24 Leksand 
 
 Tel: 0247-50523 
 Mobil: 076-941 48 45 
 E-post: info@karinkarlssonstiftelse.se 
 
 Bidragsmöten hålls normalt fyra gånger per år, då aktuella bidragsansökningar behandlas