Stig och Ragna Gorthons stiftelse

Stiftelsenamn:

Stig och Ragna Gorthons stiftelse

Organisationsnummer: 843001-7031
c/o Adress:  
Adress: Box 1417
Postnummer: 251 14
Ort: Helsingborg
Telefonnummer: 042-18 33 55
Fax: 042-24 03 26
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Helsingborg
Ändamål:

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja ungdoms utbildning inom läkarvetenskapen samt att främja medicinsk vetenskaplig forskning.

Därjämte må stiftelsen även främja barn och ungdoms vård och fostran eller utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Till fullföljd av ändamålet skall understöd lämnas till sådana enskilda personer och institutioner, som är därtill berättigade enligt stiftelsens ändamål.

Understöd för medicinsk utbildning och medicinsk vetenskaplig forskning skall främst lämnas personer verksamma i Helsingborg med omnejd. Understöd för andra ändamål får främst lämnas till svenska medborgare, som äro eller varit anställda till lands eller sjöss hos de Gorthonska rederierna eller till dessas efterlevande änkor och barn.

Företrädesrätt till understöd tillkommer endast sådana anställda i Gorthonska rederierna, som varit anställda före 1989-01-01 samt till efterlevande änkor och barn till sådana anställda.

Understöd får även i mindre omfattning lämnas till släktingar till John och Ada Gorthon. De understöd, som lämnas enligt denna bestämmelse, får årligen uppgå till högst en tiondedel (1/10) av föregående års nettoavkastning, sedan en tiondedel av inkomsterna avsatts till stiftelsens kapital.

År: 2014
Tillgångar: 233.766.000 kr

Goda råd – På resande tass!

 
Att ta med hunden på utlandssemestern kräver en del förberedelser. Följ länken för att läsa mer!

På resande tass!

Har du börjat gå i tankarna att du gärna skulle vilja ta med din älskade fyrbenta familjemedlem på resan?

Idag är det allt vanligare att man reser med sina husdjur men innan man ger sig ut finns det en del punkter man som djurägare måste ha koll på. Du bör ha i åtanke att det är du som djurägare som ansvarar för att ta reda på all fakta och vilka regler som gäller i det land som ni planerar att åka till. Därför rekommenderar vi att man är så påläst som möjligt för att minimera riskerna för oförutsedda hinder. Det krävs nämligen en hel del planering och åtgärder innan man ger sig ut på resande fot med sitt kära husdjur.

Tillsammans med Vettris veterinärklinik har vi samlat ihop nyttig information och en praktisk checklista som man kan ta hjälp av inför resan. För att läsa hela artikeln klicka här!

Först och främst måste du veta vilka in- och utförselsregler som gäller i det land du ska besöka, då det kan variera från land till land. De är till för att ditt husdjur ska må så bra som möjligt under resans gång och tex inte smitta eller smittas av andra djur. Tänk även på att kolla upp vilka införselregler som gäller för att få ta med sig din hund in i Sverige igen.

På Jordbruksverkets hemsida finns alla lagar, regler, krav, rekommendationer och information om in- och utförsel av djur som du kan tänkas behöva veta om och mycket mer info. Vi rekommenderar alltid att man läser på deras hemsida innan avresa, www.jordbruksverket.se.

På Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) hemsida kan man läsa mer om smittor utomlands och hur man skyddar sin hund ifrån det, www.sva.se. Det är även bra om du går igenom allt tillsammans med din veterinär.

Checklista

• EU-pass:
EU-pass och ID-märkning är krav som måste uppfyllas för att få resa med sitt husdjur.

• Sjukdomar utomlands:
Det finns allvarliga sjukdomar och parasiter i andra länder i Europa och det är oerhört angeläget att dessa sjukdomar inte förs in i Sverige. Myggnät är bra att ha och att varje dag söka igenom husdjurets päls efter fästingar.

• Vaccination:
Hunden måste vara vaccinerad mot rabies. Intyg på vaccinationerna behöver tas med. Kontakta din närmaste Vettrisklinik för att höra mer om vaccinationer inför resan.

• Avmaskning:
För resor till vissa länder ska hunden avmaskas mot rävens dvärgbandmask t.ex.

• Försäkring:
Se till att ditt djur är försäkrat innan ni åker. Veterinärvården kan variera mellan olika länder.

• Att se upp för under resan:
När ni väl är på plats finns det saker man ska se upp för, såsom rått kött, naturligt tugg, opastöriserad mjölk, bad i pölar och diken m.m.

• Goda råd när ni är på plats:
Tänk på att eventuellt ha med dig hundens vanliga foder och att kolla upp vilka rekommendationer som gäller för dricksvattnet. Ha gärna ett litet rese-apotek med dig till ditt husdjur också.

LÄS MER OM ATT RESA UTOMLANDS MED HUND HÄR!
ARKEN ZOO | kundtjanst@arkenzoo.se | arkenzoo.se

Tyra och Agnar Meurlings Stiftelse

 
Stiftelsenamn:

Tyra och Agnar Meurlings Stiftelse

Organisationsnummer: 802007-0416
c/o Adress: Visita
Adress: Box 3546
Postnummer: 10369
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7627440
Fax: 08-6760737
E-post: m.rosenfagel@shr.se
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att främja barns och annan ungdoms vård, fostran och utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta.Tillgodoseendet av dessa ändamål skall ske i första hand genom att lämna understöd till nödställda änkor och barn efter f d utövare av den enskilda hotell och restaurantnäringen, vilka tillhört Stockholms Hotell- och Restaurantförening, samt att lämna bidrag till lovande ungdomar för studier och utbildning inom den enskilda hotell- och restaurantnäringen.
År: 2013
Tillgångar: 97.984.114 kr