Stiftelsen Understödskassan vid Lyckholms Bryggeri

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Understödskassan vid Lyckholms Bryggeri

Organisationsnummer: 857202-8861
c/o Adress: Cederroth AB, Ola Carlstein
Adress: Box 715
Postnummer: 194 27
Ort: UPPLANDS VÄSBY
Telefonnummer: 08-59096420
Fax:  
E-post: ola.carlstein@cederroth.com
Webbsida:  
Kontaktperson: Ola Carlstein, 08-59096420
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål:

Understödskassans ändamål är att lämna understöd åt behövande arbetstagare som ärligt och oförvitligt arbetat vid AB Pripps Bryggeriers anläggning i Västra Frölunda och därvid i första hand tilldelas arbetstagare som tidigare varit anställda vid Lyckholms Bryggeri, Skårsled, Wilhelmsdal, och som i övrigt uppfyller av kassans styrelse tillämpade normer för bidrag från kassan.

Understöd kan även beviljas avliden persons efterlämnade maka och mindreåriga barn.

Änka, ingående nytt äktenskap är, jämte barn, allt understöd förlustig. Till understöd må under inga förhållanden utbetalas mera varje år än högst 90 % av avkastningen på de vid årets början innestående medlen.

År: 2014
Tillgångar: 6.559.279 kr