Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons Minne

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons Minne

Organisationsnummer: 887000-2329
c/o Adress: Per Olov Persson
Adress: Norvägen 205
Postnummer: 820 40
Ort: JÄRVSÖ
Telefonnummer: 0651-441 97
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Gävleborgs län
Säte: Ljusdal
Ändamål:

att med avkastningen av de erhållna tillgångarna, främja barns fostran och vård, varvid avseende skall fästas vid barnens kristliga fostran och att sådan handledning lämnas dem att de danas till dugliga och redbara människor, främja undervisning och utbildning för behövande och särskilt begåvade barn och ungdomar bl.a. genom att bevilja studiebidrag och lån för vidareutbildning.

Endast personer tillhörande Järvsö socken är berättigade till bidrag från stiftelsen och avkastningen från stiftelsen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

År: 2014
Tillgångar: 2.166.993 kr