Brita och Bengt Rejmers stiftelse

Stiftelsenamn:

Brita och Bengt Rejmers stiftelse

Organisationsnummer: 873202-3786
c/o Adress: Hamilton Advokatbyrå
Adress: Box 606
Postnummer: 651 13
Ort: KARLSTAD
Telefonnummer: 054-21 25 35
Fax: 054-10 07 06
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Värmlands län
Säte: Karlstad
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av bidrag till institutioner, sammanslutningar eller personer med anknytning till Värmland - främja vård och uppfostran av barn; - lämna understöd för beredande av vetenskaplig undervisning, i första hand inom ekonomi och seriös musik;- främja vård av behövande, företrädesvis äldre personer; - främja vetenskaplig forskning.
År: 2014
Tillgångar: 6.248.999 kr