Stiftelsen Gustaf Vasagården

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Gustaf Vasagården

Organisationsnummer: 802426-4932
c/o Adress: Stiftskansliet
Adress: Box 16306
Postnummer: 103 25
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-50894000
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Stiftelsens ändamål- Lämna bidrag till behövande personer som är folkbokförda inom Stockholms stift.

- Lämna bidrag till ideella, icke kommersiella organisationer som bedriver hjälpverksamhet bland behövande personer inom Stockholms stift. Exempel på sådana organisationer är Stadsmissionen och Svenska kyrkan inom ramen för församlingarnas diakonala uppgift. med behövande avses ekonomiskt behövande.

Syftet med bidragsgivningen är att höja mottagarens ekonomiska standard till en godtagbar nivå eller betala en nödvändig kostnad av tillfällig natur som t ex inköp av glasögon eller betalning av tandläkarräkning eller dylikt.

- Lämna bidrag till vård och uppfostran av barn. Bidrag får inte lämnas till verksamhet med övervägande religiös, politisk eller idrottslig inriktning.

- Lämna bidrag för undervisning och utbildning. Syftet är att utbildningen i första hand ska komma bidragstagaren själv till nytta.

År: 2013
Tillgångar: 33.239.915 kr