Stiftelsen för syskonen Sigrid och Sigurd Råbergs fond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen för syskonen Sigrid och Sigurd Råbergs fond

Organisationsnummer: 835001-0958
c/o Adress: K-a stf o Aspö förs kyrkl samf
Adress: Amiralitetstorget 27
Postnummer: 371 31
Ort: KARLSKRONA
Telefonnummer: 0455-33 47 00
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Blekinge län
Säte: Karlskrona
Ändamål:

Fondens kapital skall varje år tillföras tio procent av upplupen ränta.

Den disponibla delen av fondens avkastning skall användas till att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller för att utöva hjälpverksamhet bland behövande.

Fondmedlen skall avse sådana behov, som icke tillgodoses genom sedvanliga anslag.

Följande prioritering iakttages:

a) understödjande av församlingens diakonis verksamhet och i ömmande fall även beträffande hjälpbehövande utanför församlingens egentliga verksamhetsområde

b) främjande av retreatverksamhet genom subventionering av uppkommande kostnader för deltagare där så kan anses behövligt.

År: 2014
Tillgångar: 5.280.759 kr