Erik och Lily Philipsons minnesfond

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är:

  • Främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning
  • Främja vetenskaplig forskning
  • Stödja åtgärder förberedande av undervisning eller utbildning
  • Utöva hjälpverksamhet bland behövande

Bidrag ur stiftelsen ska huvudsakligen avse personer, institutioner eller sammanslutningar som är knutna till Göteborg

 

  • Ansökan om sociala bidrag

    Ansökan om hjälp till behövande sker från 1 januari 2015 direkt till Göteborgs Läkaresällskap på den blankett som Göteborgs Läkaresällskapet använder. På denna länk till Göteborgs Läkaresällskaps hemsida, kan du hämta blanketten. Markera blanketten med "Philipsons" på raden för diagnos enligt följande: Diagnos: "Philipsons" följt av aktuell diagnos.

    Hjälp till behövande kan ges åt behövande personer för lindring i deras sjukdom eller för återvinning av hälsa och krafter. Sökande bör ta hjälp av och ha rekommendation från läkare och kurator, vilket framgår av blanketten. Beslut om bidrag meddelas vanligen efter första veckan varje månad, dock ej i december, juli och augusti. Besked kan inte lämnas per telefon. Ansökningar som skickas till fel adress kommer inte att handläggas.

Stiftelsen Erik & Lily Philipsons minnesfond
c/o Leif Philipson
Hällsö 5
457 73 Havstenssund

 

http://erik-lily-philipsonsminnesfond.se/

 


 

Stiftelsen Korsnäs Sociala Fond

Stiftelsenamn: Stiftelsen Korsnäs Sociala Fond
Organisationsnummer: 885000-6753
c/o Adress:  
Adress:  
Postnummer: 801 81
Ort: GÄVLE
Telefonnummer: 026-15 10 00
Fax: 026-15 24 51
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Gävleborgs län
Säte: Gävle
Ändamål:

Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda och tidigare anställda inom Korsnäs verksamheter.

I § 8 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin anställda respektive tidigare anställda.

Sådana sociala ändamål, som avses i första stycket, är exempelvis- Lämnande av bidrag till studiestipendier

Lämnande av bidrag för rehabilitering

Anskaffande av semesterstugor/-lägenheter och beredande av semestervistelse-

Bidrag till kulturella arrangemang

Bidrag för anskaffning av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid företaget eller i dess utlokaliserade verksamheter.

Anslag får ej beviljas för ändamål, som kan skada Koncernen BillerudKorsnäs AB (publ) i dess egenskap av arbetsgivare, eller för ändamål, vars tillgodoseende kan sägas tillhöra Koncernen BillerudKorsnäs AB:s (publ) normala verksamhet eller som eljest i vanlig ordning bör ombesörjas av Koncernen BillerudKorsnäs AB (publ).

Anslag av stiftelsens medel får ej heller beviljas till sådana ändamål, för vilka statliga eller kommunala anslag bör utgå, men väl för komplettering av dylika anslag för sådana åtgärder, som anses vara särskilt önskvärda.

Ansökan om bidrag eller förslag om disposition av stiftelsens medel kan inges till fondstyrelsen av såväl styrelseledamöter och ersättare som utsetts av BillerudKorsnäs AB (publ) som de anställda inom Korsnäs verksamheter.

Fondstyrelsen får utforma föreskrifter för medlens användning. Dessa föreskrifter skall godkännas av styrelsen för Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin.

Vissa begrepp ovan är definierade i stadgarna.

År: 2014
Tillgångar: 618.679.489 kr

Måndagskoll!

Gullis

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för två år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!