Stiftelsen Berget i Rättvik

Stiftelsenamn: Stiftelsen Berget i Rättvik
Organisationsnummer: 883200-5949
c/o Adress:  
Adress: Tempelvägen 10
Postnummer: 795 91
Ort: RÄTTVIK
Telefonnummer: 0248-79 71 70
Fax: 0248-79 71 71
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Dalarnas län
Säte: Rättvik
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att bedriva kyrklig retreatverksamhet och att även i övrigt verka för andlig förnyelse och fördjupning. Stiftelsens ändamål skall förverkligas framför allt genom att stiftelsen erbjuder grupper och enskilda en tyst miljö förmeditation, gudstjänst, själavård och vila samt genom utbildning av retreatledare
År: 2014
Tillgångar: 4.846.284 kr

Posted in Fonder & Stipendier.