Stiftelsen Elisabeth och Herman Rhodins minne

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Elisabeth och Herman Rhodins minne

Organisationsnummer: 802002-7960
c/o Adress: SE-Banken Stiftelseförvaltning
Adress:
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer:
Fax:
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att utdela stipendier vid Stockholms universitet, varvid företräde bör tillerkännas begåvade och flitiga studerande, som är barn till svenska affärsmän eller civila ämbetsmän eller därmed jämförliga personer inom de s k fria yrkena.
År: 2014
Tillgångar: 26.092.920 kr
Posted in Fonder & Stipendier.