Johannes och Johanna Jonassons från Hulkeshult stiftelse

Johannes och Johanna Jonassons från Hulkeshult stiftelse
Handelsbanken RVF
405 40 GÖTEBORG
031-774 8151

a) Av tillgänglig avkastning skall årligen utbetalas medel till bekostande av vidare teoretisk eller praktisk utbildning för minst tvenne begåvade och välartade skolbarn till föräldrar, bosatta inom Östra Frölunda församling, vilka icke hava råd till dylika utgifter i anseende till sina små inkomster.

b) Vad som härefter återstår av avkastningen skall varje år innan jul utdelas i lämpliga poster till gamla fattiga personer och fattiga barnrika familjer inom församlingen, vilka äro i behov av understöd, dock att understödet icke får hava karaktär av fattigunderstöd och icke föranleda minskning eller upphörande av annat utgående understöd.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.