Hedvig Eleonora församling

Stiftelsemedel

I Hedvig Eleonora församling finns det möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp från församlingens stiftelser om man bor i församlingen, i Stockholms stad eller i Stockholms län. Stiftelserna är religiöst och politiskt obundna. Stiftelserna vänder sig alla till olika specifika ändamål. Grunden för att kunna ansöka om ekonomisk hjälp i Hedvig Eleonora församling är att man är ekonomiskt behövande, ett begrepp som är skatterättsligt och styrks genom inkomstuppgifter och deklaration. Vidare krävs att den sökande bifogar ytterligare handlingar som specificeras i församlingens ansökningsblankett.

Alla som ansöker om stiftelsemedel får ett skriftligt svar oavsett om personen beviljas medel eller inte. Preliminära svar på telefon eller via e-post ges inte. Handläggningstiden är i snitt fyra månader från det att vi har en komplett ansökan innan beslut ges. Tänk på att fylla i alla frågor i ansökningsblanketten och bifoga efterfrågade handlingar som styrker dina uppgifter. Skicka inte original utan kopior av handlingarna. Vi tar inte ställning till ansökningar som saknar uppgifter.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår stiftelsehandläggare måndag, tisdag och torsdag kl 08.30-10.30 på tel: 545 675 78.

Vill du ansöka om stiftelsemedel går du till väga enligt följande:

- Skriv ut ansökningsblanketten här: ANSÖKAN
- Skriv ut bilaga till ansökan: BILAGA
- Fyll i blanketten och bifoga de handlingar som efterfrågas.
- Skicka ansökan med alla handlingar/kopior till:

Hedvig Eleonora församling
Stiftelsemedel
Box 5105
102 43 STOCKHOLM

e-post

http://hedvigeleonora.se/moten-och-diakoni/stiftelsemedel/

Posted in Fonder & Stipendier.