Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål

 

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål

Bidrag för utbildning på grundnivå, studie- och konferensresor, levnadsomkostnader och liknande beviljas för närvarande inte.

Styrelsesammanträden hålls i slutet av mars eller början av april. samt under oktober. Ansökningar som skall behandlas vid dessa sammanträden skall ha inkommit senast 15 februari resp. 1 september om intet annat anges.

 

I stadgarna för fonden beskrivs de personer och verksamheter som fonden kan stödja:

ur § 1: Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som idka vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier. 

Stipendier skola kunna lämnas icke blott till exempelvis lärare och elever vid svenska universitet, högskolor, gymnasier eller andra dylika undervisningsanstalter, utan även till institutionerna själva för att genom dem fördelas på sätt i varje särskilt fall närmare angives. 

Ur avkastningen av fondens medel må bidrag kunna lämnas jämväl för befrämjande av välgörande eller kyrkliga ändamål.

 

http://www.annaahrenberg.com/

 

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål, 
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055, Östra Hamngatan 45
S-404 22 Göteborg,
 tel 0709-394499 (Ingvar Dahlberg)

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.