Fagersta Energi AB:s stiftelse

Fagersta Energi AB:s stiftelse riktar sig till personer upp till 25 år som på eftergymnasial nivå bedriver studier inom ämnena miljö och/eller energi och är folkbokförda i Fagersta kommun. Stipendiet riktar sig också till personer eller organisationer som genom forsknings-insatser eller annat arbete inom områdena miljö och energi gör insatser som främjar kommunens utveckling.

 

För att söka Fagersta Energi AB:s stipendium använder du den blankett som finns på denna sida. Vi vill också att du skickar med kopior av betyg från fullföljda studier för den utbildning du söker stipendium, alternativt studieintyg.

Ansökan ska skickas in till kommunkansliet i början av september, datum står på blanketten. Därefter samlas en jury för att gå igenom ansökningarna. Juryn består av två ledamöter som är valda av kommunstyrelsen.

Det varierar från år till år hur många som kan få Fagersta Energis stipendium, vilket beror på stipendiefondens avkastning. Besked brukar lämnas i början av oktober till alla dem som sökt stipendium. En annons sätts även in på kommunens hemsida samt i Fagersta-Posten.

 
Posted in Fonder & Stipendier.