Sök stipendium från Berit Söderströms stiftelse

gustavmandelmann

Bild från Instagram gustavmandelmann

Sök stipendium från Berit Söderströms stiftelse

IM söker stipendiater för Berit Söderströms stiftelse.

Stipendierna kommer att ges till personer med fysisk funktionsnedsättning som önskar förkovra sig i sitt yrke eller behöver bidrag till sin utbildning.

Bidrag kan även ges till institutioner som arbetar med personer som uppfyller kraven för bidrag från stiftelsen.

Berit Söderström föddes den 20 oktober 1950 och avled i 1997 i Jönköping. Hon var under sitt yrkesverksamma liv lärare för olika grupper av personer med funktionsnedsättning. I sitt testamente bestämde hon att hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla Individuell Människohjälp och förvaltas som Berit Söderströms stiftelse.

Bidrag från fonden skall sökas skriftligen. Ansökningsblanketter laddas ner här eller beställs från IM, skane@manniskohjalp.se.

Endast kompletta ansökningar kommer behandlas och följande bilagor måste skickas med i ansökan: funktionsnedsättning, inkomst samt förmögenhet ska styrkas genom sjukintyg, senaste utbetalningsavi från arbetsgivare, Försäkringskassa etc. samt allmän självdeklaration 2015. Obs skicka enbart kopior, vi har ej möjlighet att returnera originalhandlingar.

Ansökan skickas till:
Berit Söderströms stiftelse
Individuell Människohjälp Skånekontoret
Västra Kanalgatan 8, 211 41 Malmö

Ansökan ska vara inne senast den 31 augusti 2016.

De personer som beviljas bidrag kommer att meddelas skriftligen under hösten 2016.

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta Andreas Siverståhl skane@manniskohjalp.se, 040-601 17 91.

Posted in Fonder & Stipendier.