Gustav Fränckels understödsstiftelse för musiker

Blomma

Bild från Instagram charlotte_fuglebaekgaard

Gustav Fränckels understödsstiftelse för musiker

 

Stiftelsen har till ändamål att utdela understöd till behövande musiker med företräde för pensionerade sådana, svenska eller i Sverige bosatta verksamma i Stockholm.

Företräde har musiker som har tjänstgjort på Berns salonger och Hasselbacken. Intyg som styrker anställning på ovannämnda restauranger skall bifogas.

Ansökan och kopia på slutskattesedel ska vara styrelsen tillhanda senast 30 september.

 

Gustav Fränckels understödsstiftelse för musiker
SEB Enskilda Banken
Stiftelser & Företag
106 40 Stockholm.

 

Posted in Fonder & Stipendier.