Stiftelsen Ateneum

 

Lavarennes staty

Lavarennes staty

Stiftelsen Ateneum
Valhallavägen 120 II
114 41 STOCKHOLM
08-6674433

Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning av kvinnor från olika länder och med olika kulturella bakgrunder.I detta syfte skall stiftelsen tillhandahålla inkvartering åt studerande kvinnor, förmedla studentutbyte, dela ut stipendier till behövande studenter samt anordna kurser, seminarier och konferenser, särskilt av tvärvetenskaplig art.