YOUGOV

Tips på rolig present

 

Big Face T-shirts Otroligt effektfullt mot kroppens egna kroppsform :)

Big Face T-shirts
Otroligt effektfullt mot kroppens egna kroppsform 🙂

CoolStuff.com

Stiftelsen Ulla & Roland Gustafssons Donationsfond

Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomiskt hjälp till behövande med inflammatoriska systemsjukdomar, främst till personer med SLE och /eller Sjögrens syndrom samt att ekonomiskt bidra till vård och rehabilitering, även utomlands, av sådan personer, och främja forskning beträffande inflammatoriska systemsjukdomar.

 

Stiftelsen Ulla & Roland Gustafssons Donationsfond
Fållnäsgatan 49
Roland Gustafsson
122 48 ENSKEDE
08-659 50 00

Stiftelsen Gustav Larssons Minnesfond

Stiftelsen Gustav Larssons Minnesfond
Mariedal
Ivar Virgin
533 92 Lundsbrunn
0511-57301

Den årliga avkastningen skall – sedan 10% lagts till kapitalet – användas för att bestrida vårdkostnaden för i första hand behövande MS-sjuka inom Götene kommun för vård och rehabilitering vid Lundsbrunns Kurort.