Donationsfonder som förvaltas av Karlshamns kommun

Donationsfonder

 

Donationsfonder som förvaltas av Karlshamns kommun och som berör de enskilda kommuninvånarna. Fonder ur vilka allmänheten kan ansöka om utdelning:

 

Nedan följer en beskrivning av fondbestämmelser, ansökningstider m m

Stiftelsen Karlshamns kommuns sociala samfond

Bidragsberättigade personer är de behövande inom kommunen som behöver stöd och ej uppbär socialbidrag. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan sänds till:
Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 Karlshamn.

Upplysningar: 
Katarina Bondesson, tel 0454-817 22

Annonsering sker varje år i oktober. Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Socialnämnden


Stiftelsen August Schmidts donation

Fondens ändamål är att inköpa insatslägenheter och hyra ut till mindre bemedlade personer skrivna i f d Karlshamns stad. Ansökan om att få hyra ledigbliven lägenhet kan göras hos omsorgsförvaltningen.


Stiftelsen Karlshamns stads pensionskassefond 

Bidragsberättigade är behövande äldre, sjuka, ensamstående eller handikappade personer inom det område som motsvaras av f d Karlshamns stad. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 KARLSHAMN

Upplysningar: 
Katarina Bondesson, tel 0454-817 22

Annonsering sker varje år i oktober. Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Socialnämnden


Stiftelsen Fru Hilda Johanssons Minnesfond

Fonden har till ändamål att främja vård av behövande åldersstigna

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 KARLSHAMN

Upplysningar: 
Katarina Bondesson, tel 0454-817 22

Annonsering sker varje år i oktober. Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.


Stiftelsen Wilhelm Fribergs minnesfond 

Bidragsberättigade är utvecklingsstörda barn bosatta i kommunen. Företräde lämnas för dem som vårdas i sina hem. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 KARLSHAMN

Upplysningar: 
Katarina Bondesson, tel 0454-817 22

Annonsering sker varje år i oktober. Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Socialnämnden


Stiftelsen A F Rydströms donation, del I och II 

Stiftelsen A F Rydströms donation, del I 
Bidragsberättigade är äldre, sjuka, handikappade eller behövande personer. Företräde ges därvid till personer som har eller haft hantverksbetonade yrken. Högst 1/10 av avkastningen ska användas som resestipendium för vidareutbildning i hantverksbetonade yrken - dock ej för universitetsstudier. Stiftelsens avkastning får bara användas inom det område som motsvaras av f d Karlshamns stad.  

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Marita Lindström, kommunledningsförvaltningen, ekonomi, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Marita Lindström, tel 0454-81154

Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Styrelsen för stiftelsen A F Rydströms donationer.  

Stiftelsen A F Rydströms donation, del II 
Bidragsberättigade är äldre, sjuka, handikappade personer - med företräde för kvinnor, främst tjänarinnor - inom det område som motsvaras av f d Karlshamns stad. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Marita Lindström, kommunledningsförvaltningen, ekonomi, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Marita Lindström, tel 0454-81154

Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Styrelsen för stiftelsen A F Rydströms donationer.


Stiftelsen Direktör H Hammarlunds donation

Bidragsberättigade är behövande verkmästare och arbetare vid Haldafabriken i Svängsta, som arbetat där med goda vitsord. Företräde ges till de som varit anställda i minst 10 år. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar: 
Katarina Bondesson, tel 0454-817 22

Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Socialnämnden


Stiftelsen Karlshamn - Vislanda - Bolmens järnvägs minnesfond

Bidragsberättigade är i första hand pensionerade järnvägsmän och anhöriga till sådana som varit anställda i Karlshamn-Vislanda järnvägsaktiebolags tjänst. I andra hand skall understöd ges till pensionerade järnvägsmän och anhöriga till sådana som varit anställda vid Statens järnvägars linjer Karlshamn-Vislanda och Norraryd-Kvarnamåla. Utdelning kan sökas av andra än invånare i Karlshamns kommun. Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i kommunens reception eller hos omsorgsförvaltningen, Rådhuset.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, 374 81 KARLSHAMN

Upplysningar: 
Katarina Bondesson, tel 0454-817 22

Ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Socialnämnden


Stiftelsen Karlshamns kommuns samfond för gymnasiet

Bidragsberättigade är elever vid kommunens gymnasieskola. Vid beslut om utdelning ur samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna. Utdelning skall användas företrädesvis för;

 • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,
 • Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,  
 • Stipendium för fortsatt utbildning*,
 • Hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller utomlands*,  
 • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål*  
 • Förvärv av material m m*.

*Ansökan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Vägga Gymnasieskola, eller ladda ner blankett från Vägga Gymnasieskolas hemsida.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Stipendienämnden, 
Vägga Gymnasieskola, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Vägga Gymnasieskolas reception, tfn 0454-815 01

Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Gymnasienämnden


Stiftelsen Textillärare Ebba Svenssons fond

Bidragsberättigade är skötsamma och medellösa elever, som har för avsikt att vidareutbilda sig inom textil- och konstfack.

Ansökan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Vägga Gymnasieskola eller ladda ner blankett från Vägga Gymnasieskolas hemsida.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Vägga Gymnasieskolas reception, tfn 0454-815 01

Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Gymnasienämnden


Stiftelsen A Hellerströms donationsfond

Bidragsberättigade är elever vid kommunens gymnasieskolas tekniska linjer. Utdelning skall användas företrädesvis för;

 • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, 
 • Stipendium för fortsatt utbildning*,
 • Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,*
 • Förvärv av material m m.*

*Ansökan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Vägga Gymnasieskola eller ladda ner blankett från Vägga Gymnasieskolas hemsida.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Vägga Gymnasieskolas reception, tfn 0454-815 01

Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.  

Utdelningsansvarig:
Gymnasienämnden


Stiftelsen Gustafva Meyers donationsfond

Bidragsberättigade är kvinnliga elever vid kommunens gymnasieskola. Utdelning skall användas företrädesvis för;

 • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,
 • Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,*
 • Stipendium för fortsatt utbildning*,
 • Hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,*
 • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet,* idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål*
 • Förvärv av material m m.*

*Ansökan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Vägga Gymnasieskola eller ladda ner blankett från Vägga Gymnasieskolas hemsida.

Ansökan:
Sänds till: Karlshamns kommun, Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Vägga Gymnasieskolas reception, tfn 0454-815 01

Sista ansökningsdag 1 november. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 december.

Utdelningsansvarig:
Gymnasienämnden


Stiftelsen Kamrer Ola Olssons donationsfond

Bidragsberättigade är personer inom Åryds församling, särskilt inom Törneryds by och skogsroten, för att;

 • Anskaffa mindre jordbrukslägenheter,
 • Genom merköp av mindre brukningsenheter eller inköp av lämplig tillskottsjord överföra ofullständiga jordbruk till bärkraftiga brukningsdelar,
 • Genom inre rationaliseringsåtgärder öka avkastningen från mindre jordbruk,
 • Stödja brukare av mindre jordbruk, vilka bedriver försöksverksamhet för jordbruksnäringens utveckling,
 • Stipendier för utbildning till jordbrukare eller för vidareutbildning av verksamma jordbrukare.

 

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Kommunstyrelsen, 374 81 KARLSHAMN.

Upplysningar:
Marita Lindström tel 0454/811 54

Utdelningsansvarig:
Kommunstyrelsen. Beslut om utdelning sker efter hörande av Hushållningssällskapet.


Stiftelsen Karin och Olow Borgudds fond

Bidragsberättigade är elever inskrivna vid Vägga Gymnasieskola med pågående gymnasiala studier.

Stipendiet skall dels vara till hjälp åt elever för studier och dels vara belöning åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda och berömvärd flit.

*Ansökan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Vägga Gymnasieskola eller ladda ner blankett från Vägga Gymnasieskolas hemsida.

Ansökan:
Sänds till Karlshamns kommun, Stipendienämnden, Vägga Gymnasieskola 374 81 Karlshamn. Sista ansökning 1 nov. För sent inkomna ansökningar beaktas ej. Beslut om utdelning sker senast 15 dec.

Upplysningar:
Vägga Gymnasieskola reception 0454-815 01.


http://www.karlshamn.se/Karlshamn/Bo/Stod--omsorg/Forsorjningsstod/Donationsfonder/

 

 • Omsorgsförvaltningen
 • Kungsgatan 27, 374 81 Karlshamn
 • Tel 0454-817 00
 • Fax 0454-817 60
 • omsorg@karlshamn.se
 • Öppettider: vardagar 08:00 - 16:00

 

Syskonen Hildegard, Henning och Rickard Wikströms stiftelse

Avkastningen skall i första hand delas ut till barn födda och bosatta inom f d Umeå landskommun och i andra hand till barn födda och bosatta inom Umeå kommun.

Om syskonen Wikström

Familjen Wikström från Backen bestod av tre syskon. Två pojkar, Henning och Rickard, och en flicka, Hildegard. Alla tre barnen bodde hela livet kvar i hemmet och skaffade sig inga egna familjer.

Hildegard Wikström arbetade som hushållslärare. Hon var den sista som fanns kvar i livet av syskonen. Hildegard skrev i sitt testamente att efter sin egen bortgång skulle de medel som fanns kvar efter bouppteckningen utgöra grunden för en stiftelse med syfte att dela ut stipendier till studenter.  Den nya stiftelsens stadgar antogs 2 september 1952 och stiftelsen registrerades 4 oktober 1952 under Länsstyrelsens tillsyn.

Hildegard Wikström ville att stipendierna skulle delas ut "till stöd för välartade och begåvade barn som erhåller utbildning inom handel, hantverk och husligt arbete". Från början kunde bara ungdomar födda och bosatta inom Hildegards egen hemförsamling Umeå landskommun, det vill säga nuvarande Teg, Tavelsjö och Umeå lands församlingar.

Under 70- och 80-talet ändrade kyrkan sina församlingsgränser och styrelsen ansökte 4 januari 1989 om att få ändra gränsdragningen för stipendiaters födelse och bostadsort.

Sedan den 1989 gäller att sökande skall vara född och bosatt i någon av de församlingar som ingår i Umeå pastorat (Tavelsjö, Teg, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Umeå stad och Ålidhem) eller i Sävar-Holmön, Holmsund och Hörnefors.

Stipendier ur syskonen Wikströms stiftelse

Ungdomar 16-19 år, födda och bosatta i Umeå och som går en praktisk gymnasielinje inom handel, hantverk eller husligt arbete kan ansöka om Syskonen Wikströms stipendier.

Stipendier ur Syskonen Wikströms stiftelse utdelas till ungdomar 16-19 som erhåller utbildning inom handel, hantverk eller husligt arbete på gymnasienivå.
 

Stipendier utdelas i första hand till ungdomar som är födda och bosatta inom församlingarna Tavelsjö, Teg eller Umeå lands församlingar, och i andra hand till ungdomar som är födda och bosatta inom övriga delar av Umeå kommun.

Stipendiet kan sökas två gånger per år:
- senast den sista fredagen i april för utdelning på vårterminen
- senast den sista fredagen i oktober för utdelning på höstterminen

Stipendiet kan sökas max tre gånger. Förstagångsansökningar får förtur vid utdelning.

Ansökan

- Ansökan görs på särskild ansökningsblankett
- Bifoga personbevis med uppgift om födelsehemort
- Bifoga senaste betyg eller intyg på antagning till gymnasieutbildning

 

Ansökan skickas till 
Wikströms stiftelse
Umeå Pastorat
Box 525
901 10  Umeå
Frågor?
Kontakta Anneli Brage på telefon 090-200 26 34 eller

 

 

Stiftelsen Hilda Johanssons minne

Fondens behållna avkastning skall lika fördelas mellan följande tre institutioner:

a) Tioöresföreningen i Karlshamn att enligt föreningens styrelses beslut användas till att främja vård av behövande ålderstigna.

Därest Tioöresföreningen i Karlshamn skulle komma att upplösas eller eljest upphöra med sin verksamhet, skall den för föreningen avsedda andelen i fondens avkastning i stället användas för annat välgörande ändamål i Karlshamn och skall i sådant fall Göteborgs Bank äga föranstalta härom och uppdraga åt lämplig institution i Karlshamn att handhava avkastningsmedlens fördelning.

b) Blekingska nationen i Lund att användas till resestipendier för studier i Frankrike eller England åt studerande, som oberoende av fakultet äro inskrivna i nationen och fortfarande studera i Lund.

c) Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet att användas till stipendier för studier i Frankrike eller England. Stipendierna må endast tilldelas legitimerade läkare.

Avkastningen från fonden skall ställas till de tre institutionernas förfogande med intervaller, som notariatavdelningen äger bestämma, och ej oftare än att den disponibla avkastningen uppgår till sådant belopp att den på medicinska fakulteten belöpande tredjedelen därav förslår till åtminstone ett stipendium å minst 1.000 kronor eller det högre belopp, som notariatavdelningen med hänsyn till penningvärdet finner skäligen böra utgöra stipendiebelopp.

Utdelningen från de tre institutionerna av ovannämnda understöd och stipendier skall ske på min moders födelsedag den första november varje år.

 

Stiftelsen Hilda Johanssons minne
Nordea Stiftelseadm, G 273
105 71 STOCKHOLM
08-57942822