Stiftelsen Johan och Maria Bergs arbetarbostadsfond

Stiftelsen Johan och Maria Bergs arbetarbostadsfond

Förvaltning: Nämnden för arbete och välfärd
Kontaktperson: Erik Håkansson, 0470-430 16
Utdelningsbart i år: 90 356 kr

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till hyra eller annat bidrag till boendet, utöver de allmänna statliga och kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel, för behövande arbetare och därmed jämställda personer. Behöriga att söka är i första hand behövande personer bosatta inom Växjös centrala delar och i andra hand inom övriga delar av Växjö kommun och som uppfyller stiftelsens ändamål. Fondmedel kan endast beviljas en gång/kalenderår och sökande.
Ansökan görs senast 30 september.

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Axel och Sofia Alms Stiftelse

Axel och Sofia Alms Stiftelse

Axel och Sofia Alms Stiftelse grundades genom testamente av änkefru Sofia Alm, född Brandt, den 20 oktober 1874. Axel Alm, hennes make, var en av 1850- och 1860-talens mest framgångsrika byggmästare i Stockholm. Själv var hon dotter till en skomakare i Gryts socken i Södermanland.

Stipendier för gymnasiestudier och motsvarande folkhögskolestudier
 
Axel och Sofia Alms stiftelse avser att dela ut stipendier för läsåret 2015–16 till behövande unga som studerar vid
gymnasium eller bedriver motsvarande folkhögskolestudier.
 
Stipendium ges endast till den som har godkända studieresultat. Stipendium utdelas inte för
studier i grundskolan eller vid universitet eller högskola. Ny sökande som har fyllt 23 år kan inte heller få stipendium.
 
Stipendium utdelas för ett läsår i sänder. Den som tilldelats stipendium har nästa år företräde framför nya sökande,
så länge villkoren för att få stipendium i övrigt är uppfyllda.
 
Ansökan skall göras på särskilt formulär och sändas till Axel och Sofia Alms Stiftelse,
Brahegatan 26, 114 37 Stockholm, under tiden 15 september-15 oktober 2015.
 
Formuläret kan hämtas från webbplatsen www.almsstiftelse.org fr.o.m den 1 september 2015 eller från samma
dag beställas hos stiftelsens expedition, tel. 08-662 55 70 tisdagar kl. 10–12.
 
Till ansökan skall bifogas senaste
skolbetyg
personbevis för studier,
studieintyg och kopia av båda föräldrarnas senaste slutskattebesked.*
 
Ansökan som inte är fullständig i dessa avseenden lämnas utan åtgärd.


OBSERVERA!
*) Uppgifter om båda föräldrarnas ekonomi skall lämnas under punkt 3 även av sökande som
fyllt 18 år.
Detta gäller även om sökandens ekonomi är skild från föräldrarnas.
Om föräldrarna är skilda önskar stiftelsen ändå uppgifter om båda föräldrarna och gärna även om eventuella
styvföräldrar.
 
Taxeringsuppgifter är offentliga. Du kan därför fråga Skatteverket om du inte kan få reda på inkomsterna på annat sätt.


 

Kontakta Axel och Sofia Alms Stiftelse

Kontaktperson:
Stiftelsens sekreterare, Johan Stjerndahl

Axel och Sofia Alms Stiftelse
Brahegatan 26, 4 tr
114 37 Stockholm

Telefon 08-662 55 70
epost almsstiftelse@comhem.se

Expeditionstid: tisdagar 10.00-12.00

Måndagskoll

katt

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för två år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning! clever cat