Anna Katarina Olssons stiftelse

Stiftelsens medel skall i första hand användas för att bereda fattiga, försummade flickor, helst sådana som förlorat en eller båda föräldrarna, en god och kristlig uppfostran så att de som anständiga, dugliga människor kommer att vinna framtida utkomst och bärgning. Om det inom församlingen finns gamla, ärbara fattiga tjänarinnor, som länge och troget tjänat på samma ställe, skall även de erhålla understöd i mån av behov och avkastningens tillgångar. Medel ur fonden får i andra hand användas för diakonal verksamhet i församlingen.

 

Anna Katarina Olssons stiftelse
Dramsvik 636
Kurt Pettersson
459 94 LJUNGSKILE
0522-657530

Besöksadress

Vällebergsvägen 24
459 30 Ljungskile

Stiftelsen Arbetsklassens barnhemsfond

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till uppfostran i kristlig anda åt värnlösa och fattiga flickor i Lunds församling. Stiftelsens medel skall placeras och förvaltas på betryggande sätt. Årligen skall 1/10 av avkastningen läggas till kapitalet, som inte får minskas. Skulle den övriga delen av överskottet inte behöva tas i anspråk under året, skall detta överskott avsättas för kommande behov.

 

Stiftelsen Arbetsklassens barnhemsfond
Box 466
Sparbanken Öresund, stiftelseförvaltning
201 24 MAlmö
010- 499 90 20