Asketvetens Donationsstiftelse

Donationens årliga avkastning skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till behövande, behövandes barns underhåll, uppfostran, vård och undervisning inom Ödskölts församling i Bengtsfors kommun

Asketvetens Donationsstiftelse
Solviksvägen 6
Hans-Olof Larsson
668 95 Ödskölt
0530-61112


 

Vit Krollilja (Lilium martagon)

Krollilja är den mest exklusiva av alla liljor! Detta är en gammal kulturväxt som fanns i både herrgårds- och torpträdgårdar. Krollilja Alba är den mer ovanliga.

krollilja                                                krollilja2

Krollliljan är en trevlig hög perenn för skuggiga lägen.

Det bästa för denna är att mylla ned fröna på skuggig plats där solen inte torkar ut den.
Sen får man vackert vänta.
Efter något år har man en liten pytteplanta som efter något år till bildar en fullstor planta.
Man kan också skynda på spridningen genom att dela på en helt färdigutvecklad plantas lök.
Den bildar liksom skivor.
Plantera ut dessa skivor på samma ställe så har du snabbt ett helt bestånd med liljor.

vit-krollilja

Fyndiq.se

25 kr

Stiftelsen Ateneum

 

Lavarennes staty

Lavarennes staty

Stiftelsen Ateneum
Valhallavägen 120 II
114 41 STOCKHOLM
08-6674433

Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning av kvinnor från olika länder och med olika kulturella bakgrunder.I detta syfte skall stiftelsen tillhandahålla inkvartering åt studerande kvinnor, förmedla studentutbyte, dela ut stipendier till behövande studenter samt anordna kurser, seminarier och konferenser, särskilt av tvärvetenskaplig art.