Stiftelsen Kabom Kamratförenings Understödsfond har upphört

Ändamål:

Användas till främjande av vård av behövande ålderstigna, sjuka och handikappade samt till barns och ungdoms utbildning och uppfostran.

Vem kan söka:

Enskilda människor i Sverige. Sökande i Alingsås kommun har företräde.

Ansökan:

Under September månad

Skriftlig ansökan

 

Stiftelsen Kabom Kamratförenings Understödsfond

Sparbanken

Box 553

44116 Alingsås

 

Höörs kommuns fonder och stiftelser

Fonder och stiftelser

höör


Höörs kommun disponerar eller förvaltar ett antal fonder och stiftelser ur vilka du kan ansöka om medel, förutsatt att du uppfyller de kriterier som gäller för respektive fond eller stiftelse. Ansökningarna ska vara inne senast den 30 september, utom ansökan till Bröderna Hammarlunds stiftelse där sista ansökningsdag är 15 november.
Blanketterna kan också hämtas på kommunhuset, Södergatan 28, Höör.

UPPDATERING! Johan Petterssons stiftelse, Bröderna Hammarlunds stiftelse och socialnämndens fonder. De ska upphöra allihop och det går inte att ansöka om medel från dem längre. 

Bröderna Hammarlunds stiftelse

Vård och hjälp till äldre och sjuka inom Munkarps socken.

Johan Petterssons stiftelse

Vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande ändamål som till exempel utbildning.

Socialnämndens fonder

 • LANTBRUKARE KARL JOHANSSONS HJÄLPFOND
  Fondens avkastning används i syfte att främja vård av behövande ålderstigna i Höörs och Tjörnarps socknar.
 • ANNA OCH NORE LUNDGRENS MINNESFOND
  Fondens avkastning används för att främja vården av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade inom Höörs kommun.
 • HÖÖRS SOCIALA SAMFOND
  Fondens avkastning används till behövande inom Höörs kommun eller till trevnad och trivsel för pensionärer.
 • WILHELM OCH ANNIE NILSSONS FOND
  Fondens avkastning används till funktionshindrade bosatta i Höörs kommun.
 • NILS JÖNSSONS MINNESFOND
  Fondens avkastning används i första hand till att främja vården av behövande ålderstigna inom Norra Frosta kommun.
 • ERIK OCH ANNA JÖNSSONS MINNESFOND
  Fondens avkastning används i syfte att främja vård av behövande ålderstigna inom Höörs kommun genom att på olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron.
 • ERIK OCH HELGE PERSSONS STIFTELSE
  Fondens avkastning skall användas till vård och hjälp åt gamla människor som är funktionshindrade.

Ansökan till socialnämndens fonder behandlas på det sammanträde i socialnämnden som följer närmast på sista ansökningsdag (30 september). Varje sökande får ett beslut hemskickat. Därefter betalas pengarna ut till de som beviljats medel.

http://www.hoor.se/sv/Kommunen/Fonder/

Stiftelsen Familjen Holmbergs Donationsfond

Stiftelsen Familjen Holmbergs Donationsfond

Stiftelsen Familjen Holmbergs Donationsfond skall i december månad till behövande reumatiker i nordvästra Skåne delar ut ett antal bidrag. Bidrag beviljas främst till vistelse på reumatikerhem och vistelse i sydligare, varmare klimat.

 

Läkarintyg (max ett år gammalt) där reumatisk sjukdom framgår liksom kostnadsförslag för sökt bidrag ska bifogas ansökan.

 

Ansökningsblanketter erhålles av 
S E B Kapitalförvaltning
Institutioner & Stiftelser
205 20 Malmö
 tel 040-667 64 17 mellan klockan 10-12.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 oktober 2015 under adress: Stiftelsen Familjen Holmbergs Donationsfond c/o S E B Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser, 205 20 Malmö.