För medlemmar i Lärarnas Riksförbund finns ett antal stipendier att söka

Stipendier

 

För medlemmar i Lärarnas Riksförbund finns ett antal stipendier att söka.

 

Helge-priset

Inom skolan finns massor av kompetens, erfarenhet, idéer och uppslag som behöver uppmuntras och visas upp. För att främja nya initiativ på olika nivåer inom skolan har Helge Ax:son Johnssons stiftelse därför inrättat Helge-priset.

Helge-priset kan sökas av enskilda lärare eller av mindre lärarlag som vill pröva, utvärdera och/eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen, höja kunskapsnivån och sprida framgångsrika modeller.

Fyra olika stipendier kommer att delas ut inom Helge-priset; ett för förskolan, två för grundskolan och ett för gymnasieskolan/vuxenundervisningen. Varje stipendium är på 125 000 kronor.

Sista ansökningsdag är den 1 februari 2016.

Mer information finns på haxsonj.se.

Lena Lundbergs minnesfond för kompetensutveckling

Sista ansökningsdag är den 20 november.
Lena Lundbergs stipendier delas ut en gång om året till studerande på lärar- samt studie- och yrkesvägledarutbildningarna samt till LR Studs lokalföreningar. Stipendium kan delas ut för möjlighet till deltagande i undervisning och utbildning utöver ordinarie utbildning. Detta sker företrädesvis genom ekonomiska bidrag vid anordnande av föreläsningar, deltagande i konferenser och liknade med betydelse för det kommande läraryrket. Använd särskild ansökningsblankett.
Ansökningsperiod är 20 oktober- 20 november 2016.
Ansökningsblankett (pdf)Dokumentfil .pdf
För mer information kontakta angelika.bogren@lr.se.

P A Norstedts & Söners fond

Sista ansökningsdag är den 25 februari.
Denna fond vänder sig till aktiva medlemmar, dock ej studerandemedlemmar. Det är ett resebidrag som totalt delar ut 1 000 kronor varje jämnt år. Skriv ett personligt brev och ange planen för resan, tidpunkt och kostnad, samt bifoga ett tjänstgöringsintyg.
För mer information kontakta angelika.bogren@lr.se.

Birger M Anderssons fond och stiftelsen Elias och Greta Tiselius fond

Sista ansökningsdag är den 25 februari.
Stipendiet delas ut varje år och bidragen ska i första hand utdelas till "hjälpsökande behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade medlemmar i Lärarnas Riksförbund eller dessas likaledes behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade familjemedlemmar och i andra hand för beredande av utbildning och undervisning åt ålderstigna, sjuka eller handikappade medlemmar eller dessas likaledes ålderstigna, sjuka eller handikappade familjemedlemmar". Skriv ett personligt brev,  berätta om din situation och beskriv vad du är i behov av. Gäller ej studerandemedlemmar.
För mer information kontakta angelika.bogren@lr.se.

Sacos fackliga stipendiefond

Sista ansökningsdag är den 31 januari.
Stipendiet delas ut varje år och ska främja studier i Sverige eller utomlands av betydelse för den fackliga verksamheten. För mer information kontakta Sacos kansli på kansli@saco.se

http://www.lr.se/utvecklasiyrket/stipendier.4.32acd38812e0d6cf8e080001015.html

Stiftelsen Peter Erikssons Minnesfond

Fonden

Stödjer vetenskaplig forskning kring skador och sjukdomar i hjärnan

Stiftelsen Peter Erikssons Minnesfond för hjärnforskning startade kort efter Professor Peter Erikssons bortgång år 2007. Stiftelsens vill stödja vetenskaplig forskning kring skador och sjukdomar i hjärnan men även rehabilitering till dem som drabbats av hjärnskador och/eller hjärnsjukdomar.