Stiftelsen Hilda Henrikssons Fond

Bild från Instagram birgitta-wgustafsson

Bild från Instagram birgitta-wgustafsson

Stiftelsen Hilda Henrikssons Fond
Ur denna fond kan företrädesvis du med MS eller CP, söka, som bor i Göteborg med omnejd. Men även du som har en annan neurologisk sjukdom/skada kan söka bidrag ur fonden. Du skall vara ekonomiskt behövande, uppgift om inkomst måste beifogas ansökan.
Sista datum för ansökan är 15 mars och 15 oktober.
Ansökningsblankett och ytterligare infomation får du av Eva på kansliet, tel 031-711 38 04
eller via e-post: kontakten.gbg@neuroforbundet.se
eller hämta HÄR (PDF-dokument, 109 kB)

 

Stiftelsen Hilda Henrikssons Fond
Södra Larmgatan 1 NHR-Göteborg
411 16 GÖTEBORG
031-7113804

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt att även verka för ungdomens fostran, vård och utbildning. Bidrag skall i första hand lämnas till i Göteborg bosatta personer, som lider av multipel skleros eller cerebral pares.

 

http://neuroforbundet.se/pagefiles/4474/hilda_henriksson_blankett.pdf

Axel och Sofia Alms Stiftelse

Stipendier för gymnasiestudier

Stipendier för gymnasiestudier eller motsvarande

Axel och Sofia Alms stiftelse avser att dela ut stipendier för läsåret 2016-17 till behövande unga som studerar vid gymnasium eller motsvarande.

Stipendium ges endast till den som har godkända studieresultat och god närvaro. Stipendium utdelas inte för studier i grundskolan eller vid universitet eller högskola. Ny sökande som har fyllt 23 år kan inte heller få stipendium.

Stipendium utdelas för ett läsår i sänder. Den som tilldelats stipendium har nästa år företräde framför nya sökande, så länge villkoren för att få stipendium i övrigt är uppfyllda.

Ansökan skall göras på särskilt formulär och sändas till

Axel och Sofia Alms Stiftelse

Brahegatan 26

114 37 Stockholm

 

under tiden 15 september-15 oktober 2016. Formuläret kan hämtas här fr.o.m. den 1 september 2016 eller från samma dag beställas hos stiftelsens expedition, tel. 08-662 55 70.

http://www.almsstiftelse.org/

Till ansökan skall bifogas senaste skolbetyg (vårterminsbetyget), personbevis för studier, studieintyg från skolan och kopia av båda föräldrarnas senaste slutskattebesked.

Ansökan som inte är fullständig i dessa avseenden lämnas utan åtgärd.

Beslut om tilldelning av stipendium lämnas i brev under den adress som angetts i ansökan före slutet av mars 2017.

Kontakta Axel och Sofia Alms Stiftelse

Kontaktperson:
Stiftelsens sekreterare, Johan Stjerndahl

Axel och Sofia Alms Stiftelse
Brahegatan 26, 4 tr
114 37 Stockholm

Telefon 08-662 55 70
epost almsstiftelse@comhem.se


ANSÖKNINGSBLANKETT

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Barnhemmets vänner

Stiftelsen Barnhemmets vänner

 
Litteraturbidrag till studerande flickor, där högsta totala utdelningssumma som kan komma ifråga är 12.000 kronor, vanligtvis fördelat på flera terminer.

Det finns inga ansökningsblanketter utan ansökan formulerar man med egna ord en liten beskrivning av sin aktuella situation, samt bifogar de handlingar som efterfrågas.

För att vara berättigad till stipendium krävs följande:

  • Den sökande ska fylla minst 19 år under ansökningsåret.
  • Den sökande ska vara född och/eller mantalsskriven i   Uddevalla, men studierna kan bedrivas på annan ort.
  • Ett aktuellt personbevis där ovanstående information tydligt framgår.
  • Vidimerat registrerings/studieintyg som tydligt visar studier för den termin ansökan gäller.
  • Korrekt bankkontonummer
  • Personligt brev

OBS! Icke kompletta ansökningshandlingar samt ansökningshandlingar inkomna efter sista ansökningsdatum hanteras inte.

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda absolut senast 15 april respektive 15 oktober årligen.

Johanna Ramneskär
Telefon 070-333 84 14

Ansökan skickas till
Johanna Ramneskär
Utby Lerskallen 356
451 98 Uddevalla