Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond

Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond

 
Information och upplysningar för ansökan av stipendium
 
Syfte och villkor:
Fonden instiftades hösten 1999, och dess syfte är att ge ekonomisk hjälp i form av stipendier till ungdomar för deras studier antingen inom musik och sång på gymnasial eller högre nivå, eller naturvetenskapliga studier på universitets
och högskolenivå.
 
Ansökan:
För att kunna få del av stipendierna måste den sökande eller någon av dennes föräldrar vara folkbokförd i Orsa kommun.
 
Ansökan om stipendium skall vara styrelsen för fonden
tillhanda senast 1 oktober.
Utbetalning av stipendierna sker under december månad.
 
Blankett för ansökan finns hos kommunkontoret och
Handelsbanken i Orsa.
 
Vidare information kan ges av Jan Segerstedt (0250-40820)
Leif Göras (0248-15037)
Einar Skött (0250-41354)
(ledamöter i fondstyrelsen).
 

Aktivisfonden

Hur ansöker jag till Aktivisfonden?

Aktivisfonden startades år 2015 och det första insamlingsåret är 2015 -2016. Fondens totala summa kommer att förvaltas/investerats med låg risk och avkastningen från det första investeringsåret (2016) kommer att kunna delas ut till sökande i februari år 2017. Den summa som samlas in under det andra insamlingsåret, 2016 – 2017, kommer förvaltas/investeras under år 2017 och avkastningen från fonden kommer att kunna delas ut i februari år 2018 osv. Maxbeloppet per ansökan är 5.000 kr.

Vem kan söka? Aktivisfonden har som mål att ekonomiskt stödja barn med särskilda behov som vill prova på och utveckla sin förmåga inom idrott med målet att må bättre, leva lite sundare och träffa vänner som delar intresset att idrotta och röra på sig. Ansöka kan både individer, familjer, events och föreningar som arbetar med eller för barn med särskilda behov.

Vill du söka bidrag från Aktivisfonden skickar du ett mail till Dan@pondsthlm.com och får därigenom ansökningsformuläret. Formuläret skickar du sedan till:

Aktivisfonden, Rådmansgatan 22, 114 25 Stockholm

Beslut om vilka ansökningar som skall beviljas bidrag gör bidragskommittén i Aktivisfonden. Besluten går ej att överklaga.

Ansökningstiden är årligen från den 1:e september till den 30:e november. Ansökningar som inkommer efter den 30:e november behandlas ej.

Svar på ansökningarna kommer att erhållas i senaste den 28:e februari.

Varmt välkommen med din ansökan fr.o.m 1:a september!

http://aktivis.se/aktivisfonden1/hur-s%C3%B6ker-jag-till-aktivisfonden

Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål

Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: Helena Linder Magnusson, tel 0470-430 07

Bidrag till barns hjälpbehov och för att bistå pensionärer/åldringar, handikappade och andra behövande personer i kommunen. Får dock inte användas för att täcka kostnad för verksamhet som enligt lag ålagts kommunen. Vid beslut om utdelning ur fonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.
Ansökan görs senast 30 september.

 

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här

http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Stiftelsen Carl A. Wockatz’ Barnhem

Ansökan om bidrag från Stiftelsen Carl A. Wockatz' Barnhem

Stiftelsen är en ideell stiftelse under länsstyrelsens tillsyn med ändamål att stödja svenska barns och ungdomars uppfostran och utbildning. Stiftelsens fonder härstammar från grundaren av företaget Wockatz & Co i Göteborg,Carl A. Wockatz, som avled 1909.

Utbetalade bidrag skall möjliggöra gymnasiestudier för elever i små ekonomiska omständigheter och utgår inte som premier för goda studieresultat, även om misskötta studier leder till indragning av bidrag.
Avbryts studierna upphör bidraget
Bidrag med ca. 4000 kronor per termin under läsåret med eventuell förlängning under resten av studietiden för gymnasieelever med mycket svag familjeekonomi, som är svensk medborgare, är under 18 år vid första ansökan, har god närvaro och sköter studierna.
Senast 15 febr. och 15 sept.
Information och ansökningsblankett finns hos kurator.
Ansökan i början av varje termin.
Stiftelsen Carl A Wockatz Barnhem
Mäster Johansgatan 8
416 62 Göteborg
Telefon:076-404 42 41

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 149kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev