Insamlingsstiftelsen Hörselskadades förening i Malmö arvs- och gåvofond

Stiftelsen skall – med undantag för fall där testators eller donators intentioner strider däremot – tillföras alla medel, som genom gåva eller testamente tillfaller Hörselskadades Förening i Malmö. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja hörselhandikappade barns och ungdomars vård och fostran eller utbildning, att främja vård av behövande hörselhandikappade samt att främja vetenskaplig undervisning eller forskning inom hörselhandikappområdet.

 

Insamlingsstiftelsen Hörselskadades förening i Malmö arvs- och gåvofond
Bagersgatan 4
Hörselskadades Förening i Malmö
211 25 MALMÖ
040-12 01 35
Posted in Fonder & Stipendier.