Ivan och Gulli Larssons stiftelse

Stiftelsen skall ha till ändamål att genom anslag av stiftelsen disponerade medel hjälpa obemedlade och behövande handikappade över 50 års ålder i fd Malmöhus län. Stiftelsen äger varje år, sedan styrelsearvoden och förvaltningskostnader betalats, utdela hela den resterande avkastningen jämte 10% av behållen förmögenhet.

 

Ivan och Gulli Larssons stiftelse
Äspet 161
Marianne Blad
247 99 Genarp
073-9874451
Posted in Fonder & Stipendier.