Stiftelsen Hemmet för Gamla och Sjuka

Stiftelsen Hemmet för Gamla och Sjuka

Annonsering och utdelning

Annonsering och utdelning sker en gång per år (vid jul).

Bidrag ges till långvarigt sjuka eller handikappade med eget boende i Bohuslän, med företräde för boende i Uddevalla kommun.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2016.

Ansökan ska innehålla uppgifter om födelsedata, sjukdom, familjeförhållanden, inkomst, pensioner, bostadsbidrag, hyra och övriga utgifter.

Stiftelsen är under omarbetning, kriterier kommer att ses över inför utdelning 2016.

 

http://www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-socialbidrag/stipendier-och-fonder-/stiftelsen-hemmet-for-gamla-och-sjuka.html

Posted in Fonder & Stipendier.