Stiftelsen Wilhelm och Fredrika Falks fond

Stiftelsen Wilhelm och Fredrika Falks fond
Köpmangatan 15 IIII
Föreningen FVO
111 31 STOCKHOLM
08-4115439

Räntan skall användas till hjälp eller understöd åt behöfvande inom hufvudstaden i öfverensstämmelse med de principer som af föreningen tillämpas.

Posted in Fonder & Stipendier.