Fonder mot plågsamma djurförsök

Valborg Jacobsson Stiftelse

Ändamål:

Är utdelning till lämplig person eller institution att användas till djurskyddsfrämjande ändamål främst till förhindrande eller upplysning om vivisektion eller djurplågeri i läkemedelsfabriker eller så kallade djurfabriker!

Valborg Jacobsson stiftelse
SEB
Institutioner & Stiftelser
20520 Malmö
tel: 040-6676417

Stiftelsen Forskning utan djurförsök  Tester på odlade celler och bakterier kan ersätta vissa djurförsök.

Ändamål:

Stiftelsen utlyser i början av året forskningsanslag till projekt som bl a syftar till att ersätta djurförsök.

Dessutom går det året runt att söka resestipendium samt bidrag för att arrangera vetenskapliga konferenser och seminarier.

Även organisationer som arbetar mot djurförsök, kan söka anslag från stiftelsen.

Vem kan ansöka:

Forskare samt studenter på universitet- och högskolor.

Ansökan:

Januari-februari på särskild blankett.

För mer information se fondens hemsida

http://www.forskautandjurforsok.se/

Utdelning: 30 000- 150 000 kr

Stiftelsen Forskning utan djurförsök

Virkesvägen 10, 5 tr
120 30 Stockholm

Tel: 08-749 03 40
E-post: info(på)forskautandjurforsok.se

Skänk en gåva!

Posted in Dagens Tips.