Stiftelsen Stadrafonden, brukspatron Carl E B Carlssons minne

Stiftelsen Stadrafonden, brukspatron Carl E B Carlssons minne
Tingshuset
Nora kommun
713 80 NORA
0587-81000

Disponibel avkastning skall användas till stipendier för fortsatt utbildning efter gymnasieskola för elever med hemvist i första hand inom Nora Bergslag, varmed avses kommuner inom vad som vid den 13 mars 1948 omfattade Nora landsfiskalsdistrikt eller Grythyttans kommun, och i andra hand för elever från Nora kommun, med företräde för utbildning inom yrkesområdena bergshantering och skogsbruk.

Posted in Fonder & Stipendier.