Stiftelsen Oscar, Hanna och Karin Kahlins fond för humanitära ändamål

Ändamål:

Är att stiftelsen i enlighet med föreskrift i testamentet tillgodose sådant behov  av hjälp, stöd och rekreation åt personer inom Danderyds kommun, företrädesvis inom Djursholms Ekeby boende, vilket vanligen ej kan tillgodoses genom samhällets sociala organ.

Vem kan söka:

Enskilda personer folkbokförda i Danderyds kommun.

Ansökan:

När som helst under året.

Ingen särskild blankett behövs.

 
Stiftelsen Oscar, Hanna och Karin Kahlins fond för humanitära ändamål
Danderyds kommun
Socialkontoret
Box 28
182 11 Danderyd
tel: 08-56891100
www.danderyd.se
Posted in Fonder & Stipendier.