Stiftelsen Hjälpfonden inom Sollefteå

Hjälpfonden

Stipendiet kan sökas av behövande personer i Sollefteå kommun. Det är socialnämnden som beslutar om utdelning ur fonden.

Hjälpfonden har bildats genom en sammanslagning av 33 fonder.

Nästa ansökning är under 2015.

Ansökan ska innehålla:

  • vilket stipendium du söker
  • en presentation av dig själv eller den ansökan gäller
  • berätta vad stipendiet ska användas till

I vissa fall även:

  • personbevis

Skicka gärna med intyg eller rekommendationsbrev om sådant är möjligt

Skickas till:

Stiftelsen Hjälpfonden inom Sollefteå
Sollefteå kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
881 80 Sollefteå
Tel: 0620-68 20 00
Posted in Fonder & Stipendier.