FRÄMJANDE AV BARN- OCH UNGDOMSPSYKOANALYS

INSAMLINGSSTIFTELSEN "LILLE HANS" FÖR FRÄMJANDE AV BARN- OCH UNGDOMSPSYKOANALYS

 Stiftelsens ändamål:
Stiftelsen skall lämna ekonomiska bidrag till behövande barn och ungdomar mellan 0-18 år för att främja att de kan erhålla psykoanalytisk behandling samt även, i mån av stiftelsens resurser, lämna ekonomiska bidrag för att främja forskning och utbildning inom barn- och ungdomspsykoanalys.

Med behövande barn och ungdomar avses här, att det föreligger ett behov av psykoanalytisk behandling, samt ett behov av ekonomiskt stöd för behandlingens genomförande.

http://www.lillehans.se/

Innan man ansöker om bidrag från "Lille Hans" ska familjen konsultera en psykoanalytiker (se Barn- och ungdomspsykoanalytikernas mottagning BUM) och kommit överens med henne/honom om psykoanalys för barnet/tonåringen. Familjen har också kommit överens med barnets psykoanalytiker om dennes arvode (maximerat till 700 kr per timme). Mot uppvisande av kvitto från analytikern får familjen sedan tillbaka 400 kr per behandlingstimme. Behandlingen pågår med en frekvens av fyra till fem gånger per vecka.

Till ansökan ⇒

Posted in Fonder & Stipendier.