VÄSTERVIKS KOMMUN fonder

 

Västerviks omsorgssamfond
Ändamål:
Åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla eller handikappade.
 
J A L Carlssons donationsfond
Ändamål:
Utbetalas till fattiga, den eller de mest lytta eller vanlottade inom kommunen, företrädesvis på Rödja ägor.
 
Stiftelsen P H Kindmarks donationsfond
Ändamål:
Skall lämna bidrag till
1)För behövande äldre i kommunen med företräde för kvinnor från förut varande Västerviks stad
2) I andra hand får bidrag lämnas för trivselbefrämjande åtgärder bland kommunens pensionärer.
 
För ytterligare upplysningar angående fonder hänvisas till fondförvaltningen.
 
Västerviks kommun
Kommunstyrelsen
Box 12
593 01 VÄSTERVIK
 

 
Västerviks församlings samstiftelse för social hjälpverksamhet
 
Ändamål:
Ändamålet med stiftelsen är att dela ut bidrag till behövande i Västerviks församling. Utdelning sker efter ansökan och då behov föreligger och med lämplig hänsyn tagen till föreskrifterna i urkunderna för de stiftelser som lagts in i Västerviks församlings samstiftelse för social hjälpverksamhet.
 
 
Hospitalsgatan 14
593 33 Västervik
0490-84200
 
 
Posted in Fonder & Stipendier.