Stiftelser, gåvor och bidrag via Västra Götalandsregionen

Stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen är till för boende eller verksamma inom regionen. För att söka bidrag ur en stiftelse måste en ansökan lämnas in. De patientsociala stiftelserna söks via kurator/god man. Alla ansökningar till de patientsociala stiftelserna görs på en gemensam ansökningsblankett. Information om vilka regler som gäller för ansökan finns hos respektive stiftelse.

Västra Götalandsregionen
Ekonomiservice/Stiftelseenheten
462 80  Vänersborg

 

Anne-Marie Ohlsson 010 - 441 07 21

anne-marie.k.olsson@vgregion.se

 

Gull-Britt Söderberg 010 - 441 07 50

gull-britt.soderberg@vgregion.se 

Stiftelser samt gåvor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Centrala ekonomiavdelningen

Torggatan 1a

431 35 Mölndal

För vidare information ⇒

Posted in Fonder & Stipendier.