Stiftelsen Sociala samfonden Åstorp i Skåne

 Åstorps kommun

Personer bosatta i Åstorp har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur stiftelsen Sociala samfonden.

 Ändamålet med fonden är att genom bidragsgivning främja barn och ungdomsvård, bistå funktionsnedsatta, äldre, långvarigt sjuka eller andra behövande. Ändamålet är också att bidra till trivselfrämjande åtgärder för personer boende på servicehus och liknande.
 
 

Medel till tandvård, glasögon, mediciner och andra saker som är nödvändiga i det dagliga livet kan ej erhållas som bidrag ur fonden.

Ansökningsblanketter erhålles via Åstorps kommuns medborgarkontor i kommunhuset. Blanketten finns även att ladda ner på sidan för Stiftelsen Social samfond samt via blankettarkivet.

Ansökan ska ha inkommit till socialförvaltningen senast

2015-02-28

Ansökan skickas till:

Åstorps kommun

Britt Tullberg

Socialförvaltningen, sociala samfonden

265 80 Åstorp

Posted in Fonder & Stipendier.