Donationsfonder för personer boende i Kungälvs kommun

Sociala myndighetsnämnden förvaltar tre donationsfonder som är avsedda för olika sociala ändamål för personer boende i Kungälvs kommun:

  • Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för handikappade inom Kungälvs stad
  • Sölve och Hilma Bergers fond till sjukvårdsbidrag för personer bosatta i Marstrand
  • Samfond för behövande i Kungälvs kommun

Enskilda personer har rätt att söka medel ur fonderna och Sociala myndighetsnämnden bedömer vilka som skall få bidrag och hur stora dessa skall bli. Vissa år ger fonderna utdelning, andra år inte.

Ansökan lämnas senast den 30 april.

Ansökningsblankett

Kontakt för ansökningsblankett
Kundcenter, tel 0303 23 80 00

Adress: Arbetsliv och stöd, Kungälvs kommun, Stadshuset, 442 81 Kungälv

Posted in Fonder & Stipendier.