Stiftelsen S.J. Enanders donationsfond

Stiftelsen S.J. Enanders donationsfond
Stiftelseenheten Västra Götalandsregionen
462 80 VÄNERSBORG
031-630500

Stiftelsens ändamål är att den behållna avkastningen, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användes till förmån för allergipatienter bosatta inom landstingets södra sjukvårdsdistrikt (Älvsborgs län).

 

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-s-j-enanders-donationsfond/
Posted in Fonder & Stipendier.